2006

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

DUYURULAR

 

Ihlara Vadisi ve Çevresinde Doğa Eğitimi Projesi, TÜBİTAK-Aksaray Üniversitesi işbirliği ile  03-12 Temmuz 2009, 02-11 Temmuz 2010 ve 27 Ağustos - 02 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.

Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerinin başka ifade ile Öğretmen Adaylarının hedef kitle olarak seçildiği projede; Ihlara Vadisi ve çevresi, Hasan Dağı, Tuz Gölü ve Çevresi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bölge; Hasan Dağı'nın volkanik faaliyetleri ve iklim koşulları etkisinde şekillenen olağanüstü jeomorfolojik yapısı ve buna bağlı şekillenen kültürel öğeleri itibariyle Türkiye’nin en ilgi çekici bölgelerindendir. Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü ve bölgenin sahip olduğu arkeolojik-kültürel zenginlik bölgenin çekiciliğini artırmaktadır.

 

Hem doğal hem de kültürel zenginlikleri bir arada barındıran bu bölgede uygulanan projede; öğretmen adaylarına, konusunda uzman çok sayıda akademisyen tarafından popüler bir dille seminer, gözlem, oyun, yaratıcı drama, grup çalışmaları, atölye çalışmaları gibi aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılarak çevre bilinci kazandırılması hedeflenmiştir.

 

Proje Sonuçlarından Hazırlanan Yayınlar

  • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.

  • Varnacı Uzun, F., Uzun, N., Keles, Ö. (2010). Use of Learning Diaries In a Nature Education Project as an Evaluation Tool. (Oral Presentation) International Conference of Education, Research an Innovation (ICERI2010), Conference Proceedings, ISBN: 978-84-614-2439-9, 15th-17th of November 2010, Madrid-SPAIN.

  • Varnacı Uzun, F., Uzun, N. ve Keleş, Ö. (2010). Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi 2009. (Sözlü Sunum) Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

  • Uzun, N., Varnacı Uzun, F., Keles, Ö. (2010). Ihlara Vadisi (Aksaray) ve Çevresinde Doğa Eğitimi Projesi’nin Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Etkisi. (Sözlü Sunum) IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 23-25 Eylül 2010, İzmir.

  • Varnacı Uzun, F., Keleş, Ö. (2012). “The Effects of Nature Education Project on the Environmental Awareness and Behavior”, 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, 2012, University of Barcelona, Barcelona – SPAIN.

  • Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F. (2012). Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramları Hakkında Kavramsal Değişimlerinin Kelime İlişkilendirme Testi İle Araştırılması. (Sözlü Sunum) X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

Tasarım: F. VARNACI UZUN ©